قیمت بیمه شخص ثالث

قیمت بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث بنا به تعریف قانون

بنا به تعریف قانون، بیمه شخص ثالث یکی از بیمه های اجباری است که مسئولیت مدنی مالکین وسایل نقلیه ی موتوری زمینی در قبال سایر افراد (شخص ثالث) را مدنظر دارد. بیمه شخص ثالث عموماً جبران کلیه ی خسارات جانی و مالی وارد آمده به شخص ثالث را برعهده می گیرد.

البته تعریف شخص ثالث، شخص راننده ای را که مقصر سانحه شناخته می شود شامل نمی شود. از همین رو در کنار بیمه شخص ثالث، بیمه حوادث راننده نیز ارائه می شود که خسارات جانی وارد آمده به راننده در سوانح را پوشش می دهد.

اصطلاحات بیمه شخص ثالث

 1. شخص اول: منظور از شخص اول در بیمه نامه شخص ثالث، مالک اتومبیل است که بیمه نامه به نام او صادر شده است و مختصراً از وی تحت عنوان بیمه گزار یاد می شود.
 2. شخص دوم یا شخص ثانی: منظور از شخص دوم در بیمه نامه شخص ثالث، شرکت صادر کننده بیمه نامه است که مختصراً از آن تحت عنوان بیمه گر یاد می شود.
 3. شخص سوم یا شخص ثالث: منظورم از شخص سوم در بیمه نامه شخص ثالث، کلیه ی اشخاصی است که در سوانح اتومبیل، دچار خسارت مالی یا جانی می شوند. این تعریف راننده ی مقصر در سانحه را شامل نمی شود.

چرا بیمه شخص ثالث؟

تمامی مالکین اتومبیل ها موظف به تهیه بیمه شخص ثالث هستند. ممکن است ابتدا تصور کنیم علت اصلی میزان بالای فروش این نوع بیمه، الزام قانون باشد. با اینحال اینطور به نظر می رسد که با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه و بالا رفتن نرخ دیه، خود رانندگان نیز مایلند اتومبیل خود را بیمه کنند تا اگر سانحه ای رخ داد و خسارتی به شخصی وارد شد، مسئولیت پرداخت این هزینه ها با بیمه گر باشد.

تفاوت بیمه شخص ثالث شرکت های مختلف

کلیه ی شرکت های بیمه، موظفند هنگام تنظیم بیمه نامه شخص ثالث، تمامی دستورالعمل های صادره ی سازمان بیمه مرکزی را رعایت کنند. با وجود این، حتی با اینکه نرخ پایه ی بیمه نامه تقریباً در تمامی شرکت ها یکسان است، میزان جبران خسارت و کیفیت خدمات دهی در شرکت های مختلف با هم تفاوت دارد. علاوه براین هر یک از شرکت های بیمه گر تخفیف ها و میزان پوشش مالی متفاوتی در نظر می گیرند که همین نکته علت وجود اختلاف جزئی نرخ بیمه در شرکت های مختلف خواهد بود.

موارد تحت پوشش بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث هزینه های درمانی، خسارات وارد آمده به اموال و غرامت فوت شخص متضرر شده را جبران می کند. برای هر یک از گروه های خسارات جانی و خسارات مالی سقف پرداخت مشخصی وجود دارد. سقف پرداخت خسارات جانی برابر با دیه ی کامل مسلمانان در ماه های حرام (سیصد و هشت میلیون تومان در سال ۹۷) و سقف پرداخت خسارات مالی برابر با سقف مبلغ پوششی است که بیمه گزار زمان خرید بیمه انتخاب کرده است (بین هفت میلیون و هفتصد هزار تا سی میلیون تومان در سال ۹۷).

نرخ دیه کامل سال ۹۷ در ماه های عادی و ماه های حرام

 • سازمان بیمه مرکزی در آغاز هر سال نرخ دیه را مشخص و اعلام می کند.
 • نرخ دیه در سال ۹۷ در ماه های عادی (غیر حرام) معادل دویست و سی و یک میلیون تومان و در ماه های حرام (چهار ماه در سال) معادل سیصد و هشت میلیون تومان مشخص شده است.
 • منظور از ماه های حرام، ماه محرم، ماه رجب، ماه ذی القعده و ماه ذی الحجه است.
 • سقف پوشش خسارات جانی شخص ثالث برابر با دیه ی کامل در ماه های حرام است.
 • بیمه شخص ثالث خسارات جانی راننده ی مقصر در سانحه را نیز تا سقف مبلغ معادل نرخ دیه در ماه های عادی (دویست و سی و یک میلیون تومان در سال ۹۷) پوشش می دهد.
 • پوشش خسارات مالی در کمترین حالت یک چهلم نرخ دیه محاسبه می شود.

عوامل مؤثر در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث

تعیین نرخ دقیق بیمه شخص ثالث به عوامل متعددی بستگی دارد که ابتدا فهرستی از آنها ارائه می دهیم و سپس هر کدام را یک به یک بررسی می کنیم:

 1. حق بیمه اعلام شده توسط سازمان بیمه مرکزی
 2. تخفیف عدم خسارت بیمه
 3. میزان ریسک و نوع کاربری اتومبیل
 4. عمر اتومبیل و سال تولید
 5. میزان پوشش بیمه نامه
 6. مدت زمان اعتبار بیمه نامه
 7. جریمه دیرکرد تمدید بیمه نامه
 8. تخفیف های اختصاصی شرکت های بیمه

 1. حق بیمه اعلام شده توسط سازمان بیمه مرکزی

نرخ بیمه شخص ثالث و سقف پوشش خسارات جانی و مالی آن با توجه به نرخ دیه ی کامل در ماه های حرام تعیین می شود. در آغاز هر سال نرخ دیه ی کامل توسط قوه قضائیه اعلام می شود. این مبلغ در سال ۹۷، برای ماه های عادی (غیر حرام) دویست و سی و یک میلیون تومان و برای ماه های حرام سیصد و هشت میلیون تومان مشخص شده است.

سپس سازمان بیمه مرکزی با توجه به نرخ دیه، کمترین و بیشترین نرخ حق بیمه شخص ثالث را به اطلاع شرکت های بیمه گر می رساند. با این وجود عوامل دیگری نیز هستند که ممکن است باعث افزایش یا کاهش نرخ حق بیمه شوند.

 1. تخفیف عدم خسارت بیمه

تخفیف عدم خسارت بیمه یکی از مهمترین عواملی است که در تعیین نرخ حق بیمه نقش بسزایی دارد. نحوه محاسبه تخفیف عدم خسارت بیمه بدین شکل است که هرچه بیمه گزار سالهای بیشتری از بیمه خود استفاده نکند، میزان تخفیف به طور تصاعدی بالاتر می رود. به عنوان مثال در صورت اعلام عدم تقصیر در سوانح و عدم استفاده از بیمه شخص ثالث به مدت یک سال، هنگام تمدید بیمه نامه در سال بعدی، حق بیمه با پنج درصد تخفیف محاسبه خواهد شد. به همین شکل هرچه سال های عدم خسارت بیشتر شوند، درصد تخفیف در نظر گرفته شده نیز بالاتر می رود. قانون جدید دوره محاسبه تخفیفات بیمه شخص ثالث را از هشت سال به پانزده سال افزایش داده است.

در قانون پیشین بیمه شخص ثالث استفاده از اولین کوپن بیمه و بروز اولین خسارت، باعث از بین رفتن کلیه ی تخفیفات سالهای گذشته می شد. اما در آیین نامه ی جدید، کلیه ی تخفیفات با یک مرتبه خسارت از بین نرفته و تخفیفات به شکل پلکانی کاهش پیدا می کنند.

 1. میزان ریسک و نوع کاربری اتومبیل

یکی دیگر از عوامل مهمی که در محاسبه نرخ حق بیمه تأثیر می گذارد، میزان ریسک و نوع کاربری اتومبیل است. به عنوان مثال میزان خطری که اتومبیل های حمل مسافر یا آموزش رانندگی را تهدید می کند، از اتومبیل های شخصی بالاتر است، بنابراین نرخ حق بیمه آنها نیز به همین ترتیب افزایش پیدا می کند.

به عنوان مثال حق بیمه ی اتومبیل های آموزش رانندگی، تاکسی های درون شهری و تاکسی های برون شهری به ترتیب ۱۵، ۱۰ و ۲۰ درصد بالاتر از اتومبیل های شخصی است.

به طور کلی اتومبیل های دارای کاربری های زیر موظف به پرداخت حق بیمه بیشتری هستند:

 • آمبولانس
 • آتشنشانی
 • آموزش رانندگی
 • صنعتی
 • مسافربری درون شهری و برون شهری
 • حمل بار
 1. عمر اتومبیل و سال تولید

هرچه عمر اتومبیل بیشتر و سال تولید آن قدیمی تر باشد، ریسک سانحه و در پی آن نرخ حق بیمه افزایش می یابد. شرکت های بیمه گر برای محاسبه ی این افزایش از ضریب کهنگی استفاده می کنند. ضریب کهنگی عموماً برای اتومبیل های دارای بیشتر از پانزده سال عمر در نظر گرفته می شود. با توجه به این ضریب، هر یک سال افزایش عمر اتومبیل افزایش ۲ درصدی نرخ حق بیمه را در پی خواهد داشت. ضریب کهنگی در بیشترین حالت برای ۱۰ سال کهنگی بیشتر و به میزان بیست درصد محاسبه می شود. البته باید توجه داشت که بعضی از شرکت های بیمه گر از اختصاص بیمه شخص ثالث به اتومبیل های دارای عمر زیاد خودداری می کنند.

 1. میزان پوشش بیمه نامه

منظور از میزان پوشش بیمه نامه، میزان مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه گر در قبال بیمه گزار است که هر ساله کمترین مقدار آن توسط سازمان بیمه مرکزی مشخص می شود. حداقل این مبلغ در سال ۹۷ هفت میلیون و هفتصد هزار تومان اعلام شده است. شخص بیمه گزار می تواند میزان حق بیمه بالاتری را پرداخت نموده و در پی آن از میزان پوشش بیمه نامه و امکانات بیشتری برخوردار گردد.

 1. مدت زمان اعتبار بیمه نامه

یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر نرخ حق بیمه، مدت زمان اعتبار بیمه نامه است. اعتبار بیمه نامه شخص ثالث ممکن است کوتاه مدت (چند روز) یا بلند مدت (یک سال) باشد. بیمه شخص ثالث روزانه نیز در بعضی از شرکت ها عرضه می شود اما خرید سالیانه ی بیمه همیشه از نظر اقتصادی صرفه بیشتری دارد. نرخ حق بیمه کوتاه مدت (زیر یک سال) بالاتر از حق بیمه یک ساله محاسبه می شود. چرا که در بیمه کوتاه مدت، ریسک بیشتری متوجه شرکت بیمه خواهد شد. بیمه گزار بایستی در نظر داشته باشد که اعتبار بیمه نامه از ساعت ۲۴ همان روز تهیه بیمه نامه آغاز می شود. به عنوان مثال در صورتی که بیمه نامه را در روز سه شنبه خریداری یا تمدید نمایید، اعتبار آن از ساعت ۲۴ سه شنبه (نخستین دقیقه از روز چهارشنبه) آغاز می شود.

 1. جریمه دیرکرد تمدید بیمه نامه

در صورتی که بیمه گزار فراموش کند یا به هر علتی بیمه نامه را به موقع تمدید نکند، جریمه دیرکرد تمدید بیمه نامه شامل حال او می شود. این جریمه به صورت روزشمار به حق بیمه افزوده می شود. جریمه دیرکرد تمدید بیمه نامه به نوع اتومبیل بیمه شده بستگی دارد.

بیشترین مبلغ جریمه دیرکرد تمدید، برابر با میزان جریمه برای یک سال شمسی کامل (۳۶۵ روز) در نظر گرفته می شود. در صورتی که اتومبیلی بیش از یک سال فاقد بیمه نامه باشد، حق بیمه تنها به میزان جریمه دیرکرد تمدید یک سال افزایش پیدا خواهد کرد.

 1. تخفیف های اختصاصی شرکت های بیمه

با توجه به فضای رقابتی موجود در صنعت بیمه، امکان ارائه تخفیف هایی در محدوده مشخص شده برای بیمه گر در نظر گرفته شده است. با اینحال در تعیین حق بیمه نهایی (حتی پس از محاسبه تخفیف های اختصاصی) حداقل نرخ مشخص شده توسط سازمان بیمه مرکزی بایستی رعایت شود.

تغییرات جدید قانون بیمه شخص ثالث

الف. حذف کوپن

یکی از تغییرات ایجاد شده در قانون بیمه شخص ثالث که از آغاز سال ۹۷ اعمال شده، حذف کوپن های بیمه نامه است. در حال حاضر کوپن های بیمه نامه در بعضی از شرکت ها کاملاً حذف شده است و بعضی دیگر از شرکت ها نیز شماره گذاری آنها را متوقف کرده اند. با اینحال بیمه نامه های شرکت های معدودی هنوز به همراه کوپن ارائه می شود که در آینده شاهد حذف کوپن بیمه نامه توسط آنها نیز خواهیم بود. به طور کلی قانون صدور کوپن کاغذی را ملغی اعلام کرده است. در آینده بیمه نامه ها به صورت هوشمند و به همراه کد QR ارائه می شوند که کلیه ی اطلاعات مربوطه و سوابق بیمه گزار در آنها ذخیره می شود.

ب. حذف الحاقیه

در قانون پیشین، در صورتی که سال بیمه ای بیمه گزار در آغاز سال و همزمان با بروزرسانی نرخ دیه شروع نمی شد، برای دوره ای از سال جدید که بیمه طبق نرخ دیه سال گذشته محاسبه شده بود، الحاقیه ای صادر می گشت و مابه التفاوت حق بیمه با نرخ دیه در سال جاری در آن لحاظ می شد. قانون جدید صدور این الحاقیه و پرداخت مابه التفاوت توسط بیمه گزار را لغو کرده و مسئولیت آن را به صندوق تامین خسارت‌های بدنی ثالث محول کرده است.

ج. کاهش پلکانی تخفیفات

دوره محاسبه تخفیفات بیمه شخص ثالث در قانون جدید از هشت سال به پانزده سال افزایش پیدا کرده است. همچنین حذف یکباره ی کلیه تخفیفات بر اثر اولین خسارت لغو شد و از این به بعد تخفیفات به شکل پلکانی کاهش پیدا می کنند.

آیا انتقال بیمه شخص ثالث به مالک جدید اتومبیل ضرورت دارد؟

امکان انتقال بیمه شخص ثالث به مالک جدید اتومبیل در قانون پیش بینی شده است. انتقال بیمه نامه با حضور خریدار و مالک قبلی اتومبیل در نمایندگی بیمه صادر کننده ی بیمه نامه انجام می شود. با اینحال با توجه به اینکه قانون بیمه گزار و صاحب بیمه نامه را همان شخص مالک اتومبیل می داند، انتقال رسمی بیمه الزامی نیست. علاوه براین در صورتی که مالک پیشین بخواهد جهت بهره مندی از تخفیف های بیمه نامه آن را نگاه دارد، بایستی به نمایندگی مراجعه کرده و درخواست انتقال بیمه نامه به اتومبیل جدید خود را اعلام کند. علاوه براین امکان انتقال بیمه شخص ثالث به بستگان درجه اول نیز در قانون پیش بینی شده است.

شرایط تغییر شرکت بیمه گر و تمدید بیمه نامه شخص ثالث با شرکت های دیگر

هیچ منع و محدودیتی برای تغییر شرکت بیمه گر و تمدید بیمه نامه شخص ثالث با شرکت های دیگر در قانون پیش بینی نشده است. بیمه گزار می تواند در سال جدید بدون در نظر گرفتن بیمه گر قبلی، به یک شرکت جدید مراجعه کرده و نسبت به خرید بیمه نامه اقدام کند.

انتخاب بهترین بیمه شخص ثالث

با توجه به آنچه در ابتدای این مطلب عنوان کردیم، با وجود نرخ تقریباً یکسان بیمه شخص ثالث در شرکت های مختلف، امکانات و خدمات ارائه شده ممکن است با هم تفاوت داشته باشند. بنابراین پیش از انتخاب بیمه شخص ثالث بایستی اطلاعات لازم را درباره تعرفه، شرایط، امکانات و خدمات ارائه شده توسط کلیه ی شرکت های مختلف کسب کرده و سپس با توجه به شرایط و موارد مورد نیاز خود، بهترین شرکت بیمه را انتخاب نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *