انواع بیمه‌نامه‌های مهندسی که قبلاً توسط این شرکت صادر شده و امکان صدور آن فراهم است:

1. بیمه تمام خطر پیمانکاران (CAR): مختص سازه‌های در حال احداث نظیر تونل، سد، پل، فرودگاه، بزرگراه 2. بیمه تمام خطر نصب (EAR): مختص صنایع در حال احداث نظیر کارخانجات تولیدی و صنعتی 3. بیمه ماشین‌آلات پیمانکاری (CPM): مختص ماشین‌آلات مستقر در پروژه‌های عمرانی و صنعتی 4. بیمه تجهیزات الکترونیک (EE): مختص تجهیزات الکترونیک قابل استفاده در صنایع 5. بیمه سازه‌های تکمیل شده: مختص ساختمان‌ها و سازه‌های در حال بهره‌برداری تخصص ما ارتقاء و تبديل بيمه آتش‌سوزي سُنتي تمامی صنايع به بيمه تمام خطر بهره برداري يا تمام خطر جامع ماشين‌آلات و همچنین تبدیل بیمه‌نامه تمام خطر پیمانکاران یا تمام خطر نصب به بیمه‌نامه‌های مُدرن و به روز نظیر CPI و CMIاست. تشريح تفاوت بيمه‌نامه‌ها سُنتي و تمام خطر مُدرن

در بیمه نامه سُنتی بیمه آتش سوزی، خسارت‌هايي که منشاء بلافصل و عامل اصلي بروز حادثه منجر به خسارت، آتش مهارنشده ناشي از آتش‌سوزي، انفجار و صاعقه باشد تحت پوشش قرار مي‌گيرد. به عبارت ديگر پوشش‌هاي اصلي اين بيمه‌نامه شامل آتش‌سوزي، انفجار و صاعقه - که به اختصار در بيمه‌نامه تحت عنوان آصا از آن ياد مي‌شود – صرفاً در صورتيکه منشاء اصلي بروز يک حادثه باشند، در دايره شمول تعهدات بيمه‌نامه قرار مي‌گيرند و حادثه ناشي از ديگر خطرات، عليرغم صدور بيمه‌نامه براي اموال و ذکر رقم سرمايه اموال مذکور در بيمه‌نامه، ماهيتاً تحت شمول تعهدات بيمه‌گر قرار نخواهد گرفت. بيمه‌گران بنا به درخواست بيمه‌گذار، با افزودن پوشش‌هاي مکمل و الحاقي نظير سيل، زلزله، طوفان، سرقت و غيره، به تکميل‌تر شدن بيمه‌نامه و دايره تعهدات آن اقدام مي‌کنند. براساس قوانين بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران، در حال حاضر 12 خطر تعريف‌شده وجود دارند که در صورت تمايل بيمه‌گذار، به پوشش‌هاي بيمه‌نامه افزوده مي‌شود و چنانچه خطر مذکور عامل بروز خسارت شود، بيمه‌گر ملزم به جبران آن خواهد بود. خطرهاي اضافي به شرح زير هستند: 1. سيل 2. طوفان و گردباد و تندباد 3. ترکيدگي لوله‌هاي آب 4. ضايعات ناشي از آب برف و باران 5. سقوط هواپيما و بالگرد و قطعات منفصله از آن 6. برخورد هر جسم خارجي (نظير خودرو متحرک) با اموال بيمه‌گذار 7. رانش و فروکش زمين 8. زلزله 9. انفجار و ترکيدگي ظروف تحت فشار 10. شورش و اعتصاب و آشوب و بلوا 11. تأمين هزينه بازسازي و جايگزيني 12. سرقت با شکست حرز با توجه به توضيحات فوق، چنانچه حادثه‌اي رخ دهد که منشأ آن آتش يا يکي از پوشش‌هاي تکميلي فوق نباشد، تبعاً خسارت ناشي از آن توسط شرکت بيمه قابل تأمين و پرداخت نخواهد بود. به عبارت ديگر، بيمه‌نامه‌هاي سُنتي محدود به خطرهاي ذکر شده هستند و چنانچه خسارتي رخ دهد که در متن بيمه‌نامه به آن اشاره نشده باشد، قابل پرداخت نخواهند بود که اين نقطه ضعف اصلي بيمه‌نامه‌هاي سُنتي است. 2. بيمه به روز و مُدرن تمام خطر بيمه‌نامه‌هاي مُدرن و به‌روز دنيا، تماماً به صورت «تمام خطر (All Risk)» صادر و به بيمه‌گذار تحويل مي‌شوند. به عبارت ديگر، همانطور که از لفظ تمام خطر به ذهن متبادر مي‌شود، هر نوع خطري که عامل بروز حادثه شده باشد تحت پوشش اين بيمه‌نامه قرار مي‌گيرد. ناگفته پيداست که تفاوت بين پوشش اين بيمه‌نامه با بيمه سُنتي آتش‌سوزي معمولي بسيار فاحش است و بيمه‌گذاراني که اقدام به خريد اين نوع بيمه‌نامه مي‌کنند، تبعاً آسايش خاطر بسيار زيادتري نسبت به خريداران بيمه آتش‌سوزي خواهند داشت. به طور کلي بيمه تمام خطر با توجه به نوع صنايع و مراحل نصب يا فعال بودن يا نبودن آن صنعت به 2 دسته کلي تقسيم مي شوند: 1. صنايع فعال و در حال فعاليت: 1-1. پالايشگاهي و نفتي: بيمه تمام خطر بهره‌برداري (Utilization All Risk) مختص صنايع نفتي روز دنيا اين بيمه نامه علاوه بر پوشش بيمه‌اي کامل تمامي ماشين‌آلات،‌ خطوط انتقال، انبارها، تجهيزات و موجودي انبارها، خسارت ناشي از هر خطر (بدون ذکر عنوان و نوع خطر و با هر منشأ) را تحت پوشش قرار مي‌دهد. به عبارت ديگر، چنانچه در زمان فعاليت صنعت مدنظر، هر نوع شکست مکانيکي يا الکتريکي به شکل غيرمترقبه رخ دهد، بيمه‌گر ملزم و متعهد به جبران خسارت وارده و تأمين هزينه برگرداندن اموال آسيب‌ديده به وضعيت قبل از حادثه است. 1-2. صنايع پتروشيمي و گازي: بيمه تمام خطر اموال (LM7 London Market 7) اين بيمه نامه نيز علاوه بر پوشش بيمه‌اي کامل تمامي ماشين‌آلات،‌ خطوط انتقال، انبارها، تجهيزات و موجودي انبارهاي متعلق به بيمه‌گذار و همچنين اموال و موجودي‌هاي امانتي ديگران (موجود در محل کارخانه بيمه‌گذار)، خسارت ناشي از هر خطر (بدون ذکر عنوان و نوع خطر و با هر منشأ) را تحت پوشش قرار مي‌دهد و خسارت ناشي از هر نوع شکست مکانيکي يا الکتريکي به شکل غيرمترقبه را جبران مي‌کند. 2. صنايع و کارخانجات در حال ساخت و نصب: بيمه تمام خطر جامع ماشين آلات (CMI Comprehensive Machinery Insurance) عموماً در حال حاضر از بيمه تمام خطر نصب EAR براي پوشش بيمه‌اي صنايع در حال ساخت و نصب استفاده مي‌شود. بيمه تمام خطر جامع ماشين آلات (CMI 2000-2015) مدل تکامل يافته بيمه تمام خطر نصب (EAR 1970-2000) است که در بيمه‌نامه مدرن و جديد مذکور، اشکالات و نقايص بيمه‌نامه قبلي رفع و با پوشش کامل هر نوع خطر ناشي از شکست مکانيکي يا الکتريکي در حين نصب، دوره تست (سرد يا گرم)، دوره پيش‌راه‌اندازي، تحويل موقت، دوره تضمين (نگهداري) تا زمان تحويل دائم پروژ، خيال کارفرما (مالکين)،‌ پيمانکاران و تمامي مجريان را آسوده مي‌کند. بديهي است پس از تحويل دائم پروژه، پروژه به وضعيت صنعت فعال تغيير وضعيت مي‌دهد و پوشش بيمه‌اي کارخانه مدنظر با بيمه تمام خطر اموال يا بيمه تمام خطر بهره‌برداري که بالا به آن اشاره شد قابل تأمين خواهد بود. پروسه و روند صدور بيمه‌نامه تمام خطر، پيچيده‌تر و متکي به بررسي‌هاي کارشناسي اوليه دقيق‌تر و تفکيک ريسک اموال کارخانه براساس پرريسک‌ترين و کم‌ريسک‌ترين بخش‌هاي کارخانه است، در حاليکه صدور بيمه آتش‌سوزي نسبتاً ساده و سريع با بررسي کم و متکي به اسناد مالي بيمه‌گذار دارد. به همين علت است که با توجه به تفکيک بخش‌هاي مختلف کارخانه، فهرست ارزش اموال آنها نيز جداگانه ثبت مي‌شود و بدين ترتيب دست بيمه‌گر از عدم پرداخت خسارت به صورت کامل بسته شده و راه بهانه بر بيمه‌گر بسته مي‌شود؛ چونکه ارزش اموال در بيمه‌نامه به صورت مبهم و کلي (همچون بيمه‌نامه‌هاي سُنتي) قيد نمي‌شود و با درج جزئيات ارزش اموال در هر بخش، در صورت بروز حادثه منجر به خسارت، بيمه‌گر ملزم به جبران کامل و بي کم و کاست خسارت خواهد بود. دو مزيت بزرگ بيمه تمام خطر که در بيمه آتش‌سوزي و بيمه EAR قابل ارائه به بيمه‌گذار نيست عبارتند از: 1. امکان تأمين پوشش بيمه‌اي عدم النفع (سود از دست رفته‌اي که در صورت عدم توقف توليد بر اثر حادثه منجر به خسارت، قابل تحصيل نباشد به انضمام هزينه‌هاي ثابت در طول مدت توقف فعاليت کارخانه) در اين بيمه‌نامه وجود دارد. 2. امکان تأمين پوشش مسئوليت بيمه‌گذار در قبال خسارت وارده به اشخاص ثالث (محيط زيست، ساکنين مناطق مجاور، اموال کارکنان حاضر در محل فعاليت بيمه‌گذار) در اين بيمه‌نامه وجود دارد.

براساس قوانين بيمه‌اي جاري حال حاضر دنيا، در تمامي بيمه‌نامه‌ها خسارت‌هاي ناشي از خسارت عمدي کارکنان بيمه‌گذار، خسارت ناشي از جنگ و همچنين فعل و انفعالات و تشعشعات اتمي، غيرقابل جبران است. لذا در دو بيمه‌نامه فوق الاشاره نيز اينگونه استثنائات عمومي تمامي بيمه‌نامه‌ها، به قوت خود باقي هستند

 انواع بیمه‌نامه‌های مهندسی که قبلاً توسط این شرکت صادر شده و امکان صدور آن فراهم است:

۱٫ بیمه تمام خطر پیمانکاران (CAR): مختص سازه‌های در حال احداث نظیر تونل، سد، پل، فرودگاه، بزرگراه
۲٫ بیمه تمام خطر نصب (EAR): مختص صنایع در حال احداث نظیر کارخانجات تولیدی و صنعتی
۳٫ بیمه ماشین‌آلات پیمانکاری (CPM): مختص ماشین‌آلات مستقر در پروژه‌های عمرانی و صنعتی
۴٫ بیمه تجهیزات الکترونیک (EE): مختص تجهیزات الکترونیک قابل استفاده در صنایع
۵٫ بیمه سازه‌های تکمیل شده: مختص ساختمان‌ها و سازه‌های در حال بهره‌برداری
تخصص ما ارتقاء و تبديل بيمه آتش‌سوزي سُنتي تمامی صنايع به بيمه تمام خطر بهره برداري يا تمام خطر جامع ماشين‌آلات و همچنین تبدیل بیمه‌نامه تمام خطر پیمانکاران یا تمام خطر نصب به بیمه‌نامه‌های مُدرن و به روز نظیر CPI و CMIاست.
تشريح تفاوت بيمه‌نامه‌ها سُنتي و تمام خطر مُدرن

در بیمه نامه سُنتی بیمه آتش سوزی، خسارت‌هايي که منشاء بلافصل و عامل اصلي بروز حادثه منجر به خسارت، آتش مهارنشده ناشي از آتش‌سوزي، انفجار و صاعقه باشد تحت پوشش قرار مي‌گيرد. به عبارت ديگر پوشش‌هاي اصلي اين بيمه‌نامه شامل آتش‌سوزي، انفجار و صاعقه – که به اختصار در بيمه‌نامه تحت عنوان آصا از آن ياد مي‌شود – صرفاً در صورتيکه منشاء اصلي بروز يک حادثه باشند، در دايره شمول تعهدات بيمه‌نامه قرار مي‌گيرند و حادثه ناشي از ديگر خطرات، عليرغم صدور بيمه‌نامه براي اموال و ذکر رقم سرمايه اموال مذکور در بيمه‌نامه، ماهيتاً تحت شمول تعهدات بيمه‌گر قرار نخواهد گرفت.
بيمه‌گران بنا به درخواست بيمه‌گذار، با افزودن پوشش‌هاي مکمل و الحاقي نظير سيل، زلزله، طوفان، سرقت و غيره، به تکميل‌تر شدن بيمه‌نامه و دايره تعهدات آن اقدام مي‌کنند.
براساس قوانين بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران، در حال حاضر ۱۲ خطر تعريف‌شده وجود دارند که در صورت تمايل بيمه‌گذار، به پوشش‌هاي بيمه‌نامه افزوده مي‌شود و چنانچه خطر مذکور عامل بروز خسارت شود، بيمه‌گر ملزم به جبران آن خواهد بود. خطرهاي اضافي به شرح زير هستند:
۱٫ سيل
۲٫ طوفان و گردباد و تندباد
۳٫ ترکيدگي لوله‌هاي آب
۴٫ ضايعات ناشي از آب برف و باران
۵٫ سقوط هواپيما و بالگرد و قطعات منفصله از آن
۶٫ برخورد هر جسم خارجي (نظير خودرو متحرک) با اموال بيمه‌گذار
۷٫ رانش و فروکش زمين
۸٫ زلزله
۹٫ انفجار و ترکيدگي ظروف تحت فشار
۱۰٫ شورش و اعتصاب و آشوب و بلوا
۱۱٫ تأمين هزينه بازسازي و جايگزيني
۱۲٫ سرقت با شکست حرز
با توجه به توضيحات فوق، چنانچه حادثه‌اي رخ دهد که منشأ آن آتش يا يکي از پوشش‌هاي تکميلي فوق نباشد، تبعاً خسارت ناشي از آن توسط شرکت بيمه قابل تأمين و پرداخت نخواهد بود. به عبارت ديگر، بيمه‌نامه‌هاي سُنتي محدود به خطرهاي ذکر شده هستند و چنانچه خسارتي رخ دهد که در متن بيمه‌نامه به آن اشاره نشده باشد، قابل پرداخت نخواهند بود که اين نقطه ضعف اصلي بيمه‌نامه‌هاي سُنتي است.
۲٫ بيمه به روز و مُدرن تمام خطر
بيمه‌نامه‌هاي مُدرن و به‌روز دنيا، تماماً به صورت «تمام خطر (All Risk)» صادر و به بيمه‌گذار تحويل مي‌شوند. به عبارت ديگر، همانطور که از لفظ تمام خطر به ذهن متبادر مي‌شود، هر نوع خطري که عامل بروز حادثه شده باشد تحت پوشش اين بيمه‌نامه قرار مي‌گيرد. ناگفته پيداست که تفاوت بين پوشش اين بيمه‌نامه با بيمه سُنتي آتش‌سوزي معمولي بسيار فاحش است و بيمه‌گذاراني که اقدام به خريد اين نوع بيمه‌نامه مي‌کنند، تبعاً آسايش خاطر بسيار زيادتري نسبت به خريداران بيمه آتش‌سوزي خواهند داشت.
به طور کلي بيمه تمام خطر با توجه به نوع صنايع و مراحل نصب يا فعال بودن يا نبودن آن صنعت به ۲ دسته کلي تقسيم مي شوند:
۱٫ صنايع فعال و در حال فعاليت:
۱-۱٫ پالايشگاهي و نفتي: بيمه تمام خطر بهره‌برداري (Utilization All Risk) مختص صنايع نفتي روز دنيا
اين بيمه نامه علاوه بر پوشش بيمه‌اي کامل تمامي ماشين‌آلات،‌ خطوط انتقال، انبارها، تجهيزات و موجودي انبارها، خسارت ناشي از هر خطر (بدون ذکر عنوان و نوع خطر و با هر منشأ) را تحت پوشش قرار مي‌دهد. به عبارت ديگر، چنانچه در زمان فعاليت صنعت مدنظر، هر نوع شکست مکانيکي يا الکتريکي به شکل غيرمترقبه رخ دهد، بيمه‌گر ملزم و متعهد به جبران خسارت وارده و تأمين هزينه برگرداندن اموال آسيب‌ديده به وضعيت قبل از حادثه است.
۱-۲٫ صنايع پتروشيمي و گازي: بيمه تمام خطر اموال (LM7 London Market 7)
اين بيمه نامه نيز علاوه بر پوشش بيمه‌اي کامل تمامي ماشين‌آلات،‌ خطوط انتقال، انبارها، تجهيزات و موجودي انبارهاي متعلق به بيمه‌گذار و همچنين اموال و موجودي‌هاي امانتي ديگران (موجود در محل کارخانه بيمه‌گذار)، خسارت ناشي از هر خطر (بدون ذکر عنوان و نوع خطر و با هر منشأ) را تحت پوشش قرار مي‌دهد و خسارت ناشي از هر نوع شکست مکانيکي يا الکتريکي به شکل غيرمترقبه را جبران مي‌کند.
۲٫ صنايع و کارخانجات در حال ساخت و نصب:
بيمه تمام خطر جامع ماشين آلات (CMI Comprehensive Machinery Insurance)
عموماً در حال حاضر از بيمه تمام خطر نصب EAR براي پوشش بيمه‌اي صنايع در حال ساخت و نصب استفاده مي‌شود. بيمه تمام خطر جامع ماشين آلات (CMI 2000-2015) مدل تکامل يافته بيمه تمام خطر نصب (EAR 1970-2000) است که در بيمه‌نامه مدرن و جديد مذکور، اشکالات و نقايص بيمه‌نامه قبلي رفع و با پوشش کامل هر نوع خطر ناشي از شکست مکانيکي يا الکتريکي در حين نصب، دوره تست (سرد يا گرم)، دوره پيش‌راه‌اندازي، تحويل موقت، دوره تضمين (نگهداري) تا زمان تحويل دائم پروژ، خيال کارفرما (مالکين)،‌ پيمانکاران و تمامي مجريان را آسوده مي‌کند. بديهي است پس از تحويل دائم پروژه، پروژه به وضعيت صنعت فعال تغيير وضعيت مي‌دهد و پوشش بيمه‌اي کارخانه مدنظر با بيمه تمام خطر اموال يا بيمه تمام خطر بهره‌برداري که بالا به آن اشاره شد قابل تأمين خواهد بود.
پروسه و روند صدور بيمه‌نامه تمام خطر، پيچيده‌تر و متکي به بررسي‌هاي کارشناسي اوليه دقيق‌تر و تفکيک ريسک اموال کارخانه براساس پرريسک‌ترين و کم‌ريسک‌ترين بخش‌هاي کارخانه است، در حاليکه صدور بيمه آتش‌سوزي نسبتاً ساده و سريع با بررسي کم و متکي به اسناد مالي بيمه‌گذار دارد. به همين علت است که با توجه به تفکيک بخش‌هاي مختلف کارخانه، فهرست ارزش اموال آنها نيز جداگانه ثبت مي‌شود و بدين ترتيب دست بيمه‌گر از عدم پرداخت خسارت به صورت کامل بسته شده و راه بهانه بر بيمه‌گر بسته مي‌شود؛ چونکه ارزش اموال در بيمه‌نامه به صورت مبهم و کلي (همچون بيمه‌نامه‌هاي سُنتي) قيد نمي‌شود و با درج جزئيات ارزش اموال در هر بخش، در صورت بروز حادثه منجر به خسارت، بيمه‌گر ملزم به جبران کامل و بي کم و کاست خسارت خواهد بود.
دو مزيت بزرگ بيمه تمام خطر که در بيمه آتش‌سوزي و بيمه EAR قابل ارائه به بيمه‌گذار نيست عبارتند از:
۱٫ امکان تأمين پوشش بيمه‌اي عدم النفع (سود از دست رفته‌اي که در صورت عدم توقف توليد بر اثر حادثه منجر به خسارت، قابل تحصيل نباشد به انضمام هزينه‌هاي ثابت در طول مدت توقف فعاليت کارخانه) در اين بيمه‌نامه وجود دارد.
۲٫ امکان تأمين پوشش مسئوليت بيمه‌گذار در قبال خسارت وارده به اشخاص ثالث (محيط زيست، ساکنين مناطق مجاور، اموال کارکنان حاضر در محل فعاليت بيمه‌گذار) در اين بيمه‌نامه وجود دارد.

براساس قوانين بيمه‌اي جاري حال حاضر دنيا، در تمامي بيمه‌نامه‌ها خسارت‌هاي ناشي از خسارت عمدي کارکنان بيمه‌گذار، خسارت ناشي از جنگ و همچنين فعل و انفعالات و تشعشعات اتمي، غيرقابل جبران است. لذا در دو بيمه‌نامه فوق الاشاره نيز اينگونه استثنائات عمومي تمامي بيمه‌نامه‌ها، به قوت خود باقي هستند

no-repeat;center top;;

auto